-->

Αυτή η γυναίκα ανακηρύχθηκε η καλύτερη οδηγός

Δικαιολογημένα.