Γυναίκα οδηγός τραυματίζει σοβαρά μηχανικό μέσα σε συνεργείο

Εντύπωση προκαλεί και η απάθεια της γυναίκας μετά το ατύχημα..