Ήλιος: Ο φωτεινός πλανήτης που μας κρατάει στη ζώη

Μια συλλογή από τα σημαντικότερα γεγονότα κατά τη διάρκεια του ηλιακού κύκλου 24