Ήρεμη βόλτα στη βροχή καταλήγει με ένα υπόστεγο στο κεφάλι

Του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι..