Το καλάθι του αιώνα από τον Διαμαντίδη

Το καλάθι που έβαλε ο Διαμαντίδης είναι από τον αγώνα ΠΑΟ - ΚΑΟΔ.