Τα καλύτερα τραγούδια για το 2012

Δεν ταιριάζετε σου λέω, Συνοδεύομαι, Μαγνήτης, Να της πεις