Πως μπορείς να καταστρέψεις ένα αυτοκίνητο χτυπώντας το με καρπούζια

Τα νερά έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα.