-->

Κάθε Χριστούγεννα μαζί σου - Δήμος Αναστασιάδης

Κάθε Χριστούγεννα μαζί σου εύχομαι να είμαι πάντα εδώ

κάτω από το γκι με ένα φιλί σου κάθε ταξίδι να μπορώ

κάθε Χριστούγεννα να φεύγουν άλλο ένα δρόμο εδώ για μας

χίλια αστέρια να μας παίρνουν εσύ να λες πως μ' αγαπάς