-->

Κινέζα μπορεί και γράφει με τα δυο χέρια ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικές γλώσσες

Πολλά παιδιά προσπαθούν να τη μιμηθούν,αλλά κανένα δεν τα καταφέρνει.