-->

Κοπέλα σε αναπηρικό καροτσάκι κάνει μπαντζι τζαμπινγκ

Κοπέλα σε αναπηρικό καροτσάκι με ειικες ανάγκες, κάνει μπαντζι τζαμπινγκ από γέφυρα