Κύριοι 300 θέλω πίσω την Ελλάδα - Ματθαίος Γιαννούλης - Γιώργος Καραγιώργης

Πως ήρθαν έτσι οι καιροί

ο κόσμος να κυκλοφορεί

και να προσμένει μες στο κρύο τη λιακάδα

και με τα μάτια σα φωτιά

να κάνει την αποκοτιά

και να φωνάζει Θέλω πίσω την Ελλάδα