Μαγνητική μηχανή που εναντιώνεται στον Νεύτωνα

Goldberg- Νεύτωνας 1-0