Μαθήτρια λυκείου προσπαθεί να μείνει ξύπνια στην ώρα του μαθήματος

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο..