Μελαγχολία μου - Νίκος Οικονομόπουλος

Μελαγχολία μου εσύ κυρία μου

σε όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάζω

μες στο πουκάμισο έχω μια θάλασσα

μα τη ζωή μου δεν μπορώ να τη νοικιάζω