Πως ένα μπλακεντέκερ μπορεί να κρατήσει ήσυχο ένα μωρό

Πολυεργαλείο χειρός..