Και τα οχήματα πάντως εδάφους έχουν τα όρια τους

Να δουλέψει και λίγο ο "εργάτης"