Παγκόσμιο ρεκόρ πιο στενού παρκαρίσματος πηγαίνοντας με την οπισθεν

Και αναστροφή του οχήματος!!