Παγωμένη λίμνη μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου

Ο ένας προσπαθούσε να σώσει τον άλλο βουλιάζοντας και ο ίδιος στην παγωμένη λίμνη.