-->

Παιχνίδι με μαγνήτη και Ferrofluid μέσα σε μπουκάλι

Ferrofluid είναι ένα υγρό το οποίο περιέχει πολύ μικρά σιδηρομαγνητικά σωματίδια.