Τι πιθανότητες έχουν να περάσουν τρεις κοπέλες πάνω από ένα τοίχο

Ελάχιστες.