Πόσα πλοία μπορούν να χωρέσουν πάνω σε ένα πλοίο;

Όπως φαίνεται... πάρα πολλά..