Τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν στον πλανήτη για το 2012