-->

Να πως θα σωθείτε από το τέλος του κόσμου

Ο Liu Qiyuanπου είναι αγρότης, κατασκεύασε γιγάντιες σφαίρες επιβίωσης που θα σε προστατεύσουν από κάποιο τσουνάμι. Οι σφαίρες διαθέτουν φιάλες οξυγόνου, προμήθειες σε φαγητό και νερό, καθώς και θέσεις με ζώνες ασφαλείας. Σύμφωνα με το Liu κάποιος μπορεί να περάσει μέχρι και τέσσερις μήνες μέσα στη σφαίρα, χωρίς να πεθάνει από το κρύο.