Δημιουργήθηκε συσκευή που μπορεί να διαβάσει την σκέψη μας

Αυτή η συσκευή δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει στην ιατρική και κυρίως άτομα με αναπηρία, το σύστημα αντιλαμβάνεται τις προθέσεις ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα με τη βοήθεια κρανιακών ηλεκτροδίων και ενός εξελιγμένου λογισμικού.