Έκατσε οικειοθελώς να τον χτυπήσει τεράστιο αγροτικό

Τι πίνουν και δεν μας δίνουν...