Η τεχνική του τζάγκουαρ για μια τέλεια φονική επίθεση

Ο ιαγουάρος(τζάγκουαρ) πλησιάζει με αργό βηματισμό το καπυμπάρα και εξαπολύει την επίθεση του.