Θεόμουρλος νεαρός, κάνει τα πιο απίστευτα πράγματα μέσα σε τρένα

Δεν υπάρχει γιατρειά στην περίπτωση του..