Δημιούργησαν τουαλέτα η οποία τους ανταμείβει αναλόγως με το πόσο θα κατουρήσουν

Πολύ πρωτότυπη σκέψη.