Μόνο ένας τρελός δέχεται να υποβληθεί σε τέτοιες δοκιμασίες

Ποιος άλλος μπορεί να περπατήσει πάνω σε παγίδες για ποντίκια..