Τρίγωνα κάλαντα σε εκτέλεση από εξάτμιση αυτοκινήτου

Τρίγωνα κάλαντα.. τώρα μαθαίνει τον μικρό τυμπανιστή..