-->

Τρύπα στην καρδιά - Νίκος Οικονομόπουλος

Έχω μια τρύπα στην καρδιά , ένα κενό σημείο δεν παίρνει από γιατριά και από νοσοκομείο.

Έχω μια τρύπα στην καρδιά από το δικό σου χέρι μα θα 'τανε καλύτερα να είχε μπει μαχαίρι.