Καλάθι από τα 25 μέτρα και με κλειστά μάτια

Τυχερό παλικάρι..