Μέθοδος εκφόρτωσης αυτοκινήτου που καταργεί το όχημα οδικής βοήθειας

Τύφλα να'χει η express service...