-->

Άγρια κόντρα Παπαδάκη - Μαριά στο πρωϊνό του Αντ1: Όταν ερχόσαστε εδώ δεν σας ήξερε ούτε η μάνα σας

Γιώργος Παπαδάκης: Μην μου κάνετε εμένα τέτοια, αλλού.