Τι κάνουν οι άνθρωποι για ένα μπαλάκι του μπειζμπολ

Μέχρι και παιδιά είναι ικανοί να στεναχωρήσουν.. προκειμένου να κερδίσουν ένα μπαλάκι του μπειζμπολ