Όταν ο άνθρωπος έχει πάθος με τις φλόγες

Δώσε κι άλλο κάρβουνο..