Αποστολή: Γρήγορη αποθήκευση τροφής στο στόμα

Αποστολή εξετελέσθη με απόλυτη επιτυχία..