Αθλητές στίβου πλακώθηκαν στο ξύλο κατά την διάρκεια κούρσας

Απαράδεχτες εικόνες από αθλητές..