-->

Πως ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται από το πουθενά

Ο αφρός της θάλασσας στην Αυστραλίας ήταν τόσο παχύς που "εξαφάνιζε" ακόμα και αυτοκίνητα