Ασταμάτητο Ρώσικο όχημα ικανό να διαλύσει ακόμη και παγωμένη λίμνη

Ωμή Ρώσικη δύναμη..