Σπιτικός αυτοσχέδιος θερμικός κινητήρας

Μετατρέποντας την θερμική ενέργεια σε μηχανική..