Διαλυμένα αυτοκίνητα σε διαγωνισμό καλύτερης σύγκρουσης

Ο ποιο "ζημιάρης" είναι και ο καλύτερος..