Η διασταύρωση της απελπισίας σε δρόμο της Ιρλανδίας

Οι ντόπιοι υποστηρίζουν πως πριν να διορθωθεί ο δρόμος τα γεγονότα αυτά ήταν καθημερινό φαινόμενο