-->

Φυγόκεντρος δύναμη εναντίον ψηφιακού DVD

Οι υψηλές στροφές που περιστρέφεται το DVD το κάνουν κυριολεκτικά να διαλύεται.