Εδώ - REC

Θα μείνουμε εδώ

Θα μείνουμε εδώ

να το ξέρεις καλά

η αγάπη πληγώνει.