Αυτό είναι το ευτυχισμένο τελείωμα για έναν άνδρα στο μασάζ

Δεν υπάρχει αμφιβολία..