-->

Φονικές επιθέσεις από πεινασμένους κροκόδειλους

Ερπετά που θεωρούνται από τους καλύτερους θηρευτές της φύσης.