-->

Φάρσα: Παρακαλώ πιάσε με πριν πέσω

Μελάνιασε τα πλευρά του για μια φάρσα..