Γιγάντιος πύθωνας με μήκος 6.5 μέτρα

Για να τον κρατήσουν χρειάστηκαν έξι άτομα.