-->

Γυναίκα παριστάνει το φάντασμα για να βγει δωρεάν από το πάρκινγκ

Μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο..